GRATIS MALL - Översikt publicering i digitala kanaler Översikt över publiceringar i digitala kanaler

Översikt över publiceringar i digitala kanaler

Varsågod, här kommer mallen!

Du hittar excelmallen för nedladdning efter den här texten.

Jag använder den här mallen till att få en överblick över publiceringarna i mina digitala kanaler, bland annat:

  • Vilka ämnen jag publicerar. Jag ser snabbt om jag redan har skrivit om ett ämne eller missat ett ämne som jag har planerat att publicera. Minnet kan vara lite kort ibland....
  • Hur ofta jag publicerar i respektive kanal. Här får jag en bra överblick över hur många gånger i veckan jag har publicerat/schemlagt inlägg i respektive kanal.
  • Publiceringar i balans i förhållande till övriga kanaler. Jag publicerar ofta ungefär samma inlägg i flera kanaler, men inte i alla kanaler samtidigt. I mallen ser jag hur liknande inlägg ligger i tiden i förhållande till varandra i olika kanaler. Liknande inlägg får dessutom samma färgmarkering för extra koll!
  • Vilken tid på dygnet funkar bäst. Eftersom jag vid varje publicering anger vilken tid på dygnet jag har publicerat så kan jag snabbt och enkelt dra slutsatser genom att titta på inläggets räckvidd och interaktion. Samma sak gäller publiceringsdag. Vilken dag i veckan funkar bäst?
  • Variation av inlägg. Genom att ange inläggstyp så  får jag enkelt en variation av inlägg, t.ex. bild + text, text, grafiska bilder, bilder med människor, video etc. Även iläggstypen kan jag jämföra med räckvidd och interaktion för att se vad som funkar bäst.

Instruktion till mallen 

Obs! Ta bort mina noteringar/inlägg i mallen innan du börjar jobba med den. Det är endast exempel för att visa hur det kan se ut.

Den här mallen använder du för att få en överblick över publiceringar i samtliga digitala kanaler. Jag har lagt in Instagram, LinkedIn, Facebook och blogg men du kan så klart anpassa den till de kanaler som du använder.

Jag använder mallen så här; när jag har schemalagt ett inlägg i ett socialt medie (jag använder verktyget Buffer till schemaläggning) så lägger jag in det i mallen. Om jag publicerar ungefär samma inlägg i flera kanaler så får de samma färgmarkering i mallen.

Tips! Publicera inte samma inlägg i alla kanaler samtidigt, sprid ut det lite över tiden.


I kolumnen Tidpunkt noterar jag vid ungefär vilken tid på dygnet jag har publicerat inlägget (morgon, förmiddag, lunch, eftermiddag eller kväll). På så sätt kan jag enkelt titta på varje kanals statistik och förhoppningsvis se vilken tidpunkt som är bäst för mig att publicera.


Anledningen till att jag även skriver in inläggstyp, i kolumnen Inläggstyp (typ av bild, textinlägg eller video), är för att jag enkelt och snabbt ska se att jag har en variation i vilken typ av inlägg jag publicerar.


Tips! Bilder på människor fungerar bättre i sociala medier än bilder utan. Det bästa är bilder på dig själv om det är du som ensam driver företaget.


I min digitala strategi har jag fastställt hur ofta jag ska publicera i respektive kanal. Det har jag skrivit överst under respektive kanal, som en påminnelse .


Där jag har skrivit Tema 1, Tema 2, Tema 3 osv. (kolumnen Ämne) skriver du vilket ämne inlägget handlar om. Då ser du enkelt att du får en variation av ämnen och om du redan har skrivit om ett tema.


Tips! Gör många inlägg samtidigt (det brukar kallas att batcha). Då sparar du tid och kommer förhoppningsvis in i ett härligt kreativt flow.

Den här mallen är för oktober 2020 - januari 2021 men du kan så klart bygga på den med fler månader allteftersom tiden går.

Vill du få ännu mer koll?

I min webbkurs "Ta fram din digitala strategi" tar du steg för steg fram en digital strategi till ditt företag.

Med en digital strategi:

  • får du koll på att du gör "rätt" saker och inte lägger tid på det som är onödigt.
  • analyserar du vilka digitala kanaler som är rätt för dig och ditt företag.
  • frigör du tid till din kärnverksamhet när du förhoppningsvis kommer att lägga mindre tid på digital kommunikation.
  • strukturerar du arbetet med dina digitala kanaler.

Här kan du läsa mer om kursen och skriva upp dig på väntelistan. Du får då besked när registreringen till kursen öppnar igen.


Lycka till nu med ditt innehållsskapande!
Charlotta


Downloads


Lesson Activity

Just do it!


1 Lessons

Översikt över publiceringar i digitala kanaler

Lessons for this module 1
GRATIS MALL TILL DIG

Already own this product?    Sign In Here


Personal Information

Jag godkänner att Charlotta Hurtig (CH Digitalbyrå/C Hurtig AB) sparar mina uppgifter och skickar mig information via mail. Jag kan när som helst avregistrera mig från mailutskick.
Sign Up
My Products Available Products
Sign In

Sign In Details

Forgot Password